Proyektong Pag-unlad ng Dumbarton Koridor

English | Español 中文 (简化的) | 中文 (傳統的)

Pangkalahatang Ideya ng Proyekto

Layunin ng Proyektong Pagpapahusay ng Dumbarton Koridor (Proyekto) na pabutihin ang pagtitiwala at bawasan ang oras ng paglakbay sa serbisyong transit. Kasama sa Proyekto ang pagpapakabit ng sistema ng Transit Signal Priority (TSP) at mga bus queue-jumps, at pagsa-ayos at relokasyon ng mga bus stop. Sisiguruhin nitong mga pagpapahusay na ang State Route 84 koridor sa mga lungsod ng Union City, Fremont, Menlo Park, at Palo Alto, na makapagbigay ng serbisyong transit na lalong mahusay ang pagkonekta ng mga residente at mga negosyo ng South Bay sa mga sentro ng trabahuan sa East Bay at sa Peninsula.

Balita sa Konstruksyon

Pinahayag ng AC Transit ang simula ng konstruksyon para sa Proyekto.

Ang mga aktibidad na pagsangguni at pagpaplano ng Proyekto ay natapos na. Pinahahalagahan namin ang inyong pagtugon at paglahok sa proyektong ito.

Kasama sa Proyekto ang pagpakabit ng kasangkapan na Transit Signal Priority (TSP) at mga bus queue-jump at pagsa-ayos at relokasyon ng mga bus stop sa kahabaan ng koridor ng Union City, Fremont, Menlo Park, at Palo Alto upang mapahusay ang pagtitiwala sa bus at mabawasan ang oras ng paglakbay.

Inaasahan na ang kostruksyon ay mag-uumpisa sa Enero 2023 at matatapos sa Tagsibol 2023.

Ang konstruksyon ay isasagawa mula sa Enero 2023 hanggang sa Tagsibol 2023 tuwing araw ng trabaho lamang. Ang inaasahang epekto ay ang paminsan-minsan na pagsara ng mga lane at pansamantalang pagsara ng bus stop. upang magawa ang pagsa-ayos ng mga bus stop o di kaya relokasyon o konsolidasyon nito. Ang mga residente, mga negosyo, at may-ari ng mga bahay kalapit sa konstruksyon ay bibigyan ng abiso mga dalawang linggo bago isagawa ang balak na konstruksyon. Walang konstruksyon ang inaasahang isasagawa sa gabi, sa dulo ng linggo o kapag pista opisyal.

Para sa mga nagaganap na pagbabago, paki-subscribe sa eNews para sa linya ng bus na inyong sinasakyan, at basahin ang abiso na nakapaskil sa iyong bus stop.  Matatanggap ninyo ang alerto para sa abiso sa partikular na linya kapag ginamit ang AC Transit Official App.

Kung may katanungan, mangyaring kontakin ang AC Transit at tumawag sa 510-891-7293 o magpadala ng email sa planning@actransit.org.

Deskripsyon ng Proyekto

  • Pagpakabit ng teknolohiyang Transit Signal Priority (TSP), na tutugon sa hiling ng bus pagdating sa signal na mabigyan ng prayoridad na tumawid at mapahaba ng ilang sandali ang green light upang maiwasan ang paghihintay sa red light.
  • Mga Bus Queue-Jump Signal, na magbibigay pagkakataon na lampasan ng bus ang mga sasakyan na sa pangkaraniwan ay nakapila sa palikong pakanan na lane.
  • Mga Pagsa-ayos ng Bus Stop, kasakop ang pagsimento ng lupang taniman at pagsa-ayos ng bangketa upang mapabuti ang kaligtasan at pag-access ng mga pasahero sa bus stop.
  • Pagpahaba ng Bus Stop, na magdadagdag ng espasyo na mai-linya ang bus sa bangketa ng bus stop, at mapadali ang pag-akyat ng mga pasahero at maluwagan ang daloy ng trapiko.
  • Relokasyon ng Bus Stop, na balak sa mga napiling bus stop na ilipat mula sa near-side (bago dumating sa signal) patungo sa far-side (lampas ng signal) ng interseksyon. Sa mga bus na gagamit ng transit signal priority ay magreresulta na mapapabilis ang paglakbay sa mga meron signal na interseksyon (tingnan sa ibaba).
  • Pag-aalis ng Bus Stop, ay magbabawas sa oras ng paglakbay sa tamang pagitan ng mga stop batay sa bilang ng sumasakay, distansya ng mga stop at pangangailangang panlokal.

Mapa ng East Bay Project

Mapa ng Peninsula Project

Fact Sheet ng Proyekto

Madalas na Katanungan (FAQ)

Mga Kasosyo sa Proyekto

Metropolitan Transportation Commission, California Department of Transportation, City of Union City, City of Fremont, City of Menlo Park, City of Palo Alto, at Stanford University

Mga Kasosyo sa Pagpopondo

Ang Proyekto ay popondohan ng Komisyon ng Metropolitan Transportation (MTC), Komisyon ng Alameda County Transportation(ACTC), Measure B, Pondo ng California Climate Investment Low Carbon Transit Operations Program ( LCTOP)  at Stanford University.

Impormasyon sa Puna ng Publiko

Malugod naming tatanggapin ang inyong katanungan, komento o pag-aalaala tungkol sa binabalak na Proyektong Pagpaunlad. Maaring itawag ito sa 510-891-7293 o ipadala ng email sa planning@actransit.org bago bago ika-23 ng Oktubre, 2020.

Iskedyul ng Proyekto

  • Taglagas 2020: Pagsangguni sa publiko
  • Taglamig 2020: Tapusin ang disenyo
  • Enero 2023 hanggang Tagsibol 2023: Konstruksyon at koordinasyon ng signal
  • Kalagitnaan ng 2023: Pagsusuri

Namungkahing Mga Improvement, Relokasyon at Konsolidasyon sa Dumbarton Corridor Bus Stop